Kategorier
Södraandanstipendiet

Södraandan 2020

I maj 2021 delade vi äntligen ut Södra-andan-stipendiet 2020, kraftigt försenat. Mycket värdiga stipendiater var Wulf Hedlund och Erik Aglert.

Utdrag från motiveringarna:

Wulf Hedlund ger i kanalerna Livet på Södra Latin en osminkad inblick i sin vardag som elev på Södra, dyker med sina karakteristiska kommentarer ner i stora och små ämnen, och är orädd och rättfram i sitt val av intervjuoffer. Under en tid när det har varit svårt att samla skolan fysiskt har Livet på Södra Latin skapat gemenskap genom att vara något att känna igen sig i, ha roligt åt och få insikter av. Dessutom sprids skolans namn och anda över hela världen!

Foto på Wulf Hedlund med diplom i ett bibliotek.
Wulf Hedlund får Södraandan-stipendiet 2020, utdelat 2021.

På Södra Latin finns så många möjligheter att engagera sig att det känns omöjligt att hinna med allt under en gymnasietid – men det har Erik Aglert lyckats med. Från Elevkåren, till Latin Lover och inte minst i SLAVS har Erik utforskat allt engagemang på skolan. För att inte glömma den episka Distansvisan! Erik har också hjälpt till att proffsigt livestreama möten och event och på så sätt möjliggjort engagemang för alla skolans elever. Skolan har mycket att tacka Erik för – om någon har Södraanda så är det han!

Foto på Erik Aglert med diplom framför skolbyggnaden.
Erik Aglert får Södraandan-stipendiet 2020, utdelat 2021.

Av Karin Alexandersson

Ordförande i Målsmännens Förening Södra Latin.

Lämna ett svar