Kategorier
Tranströmerstipendiet

Södra Latins Tranströmer-stipendium 2023

I december offentliggjordes förutsättningarna för Tranströmer-stipendiet 2023. I år är det dikterna Minusgrader och Kvinnoporträtt 1800-tal som ska inspirera elever i årskurs två till en skönlitterär text.

Stipendieansökan ska vara en skönlitterär text i valfri genre och form som anknyter till någon eller båda dikterna
Minusgrader och Kvinnoporträtt – 1800-tal av Tomas Tranströmer.

Ansökningsregler

 • Stipendiet kan sökas av varje elev på Södra Latins gymnasium som går i årskurs två.
 • Varje sökande får skriva och lämna ett bidrag.
 • Bidraget ska vara i eget namn och inte tidigare publicerat.
 • Samarbete är inte tillåtet.
 • Texten ska innehålla maximalt 1000 ord.
 • Texten ska på valfritt sätt inspireras av någon av Tranströmers dikter (se bilaga).
 • Bidraget ska skickas in som text (inte skannat eller pdf) i ett mejl till transtromer.son@edu.stockholm.se
 • Texten ska skickas in senast 24 februari 2023.
 • Bidragen ska vara försedda med elevens namn, personnummer, klass, mejladress och telefonnummer.

Efter att bidragen prövats mot URKUND och anonymiserats av skolans kansli bedöms de av en jury som utser en eller
flera mottagare av årets stipendium. Juryn kan också avstå från att dela ut något stipendium.

Juryn bedömer texternas innehåll, språk och form.
Inlämnade bidrag återsänds inte till bidragslämnarna, och Målsmännens Förening vid Södra Latin äger rätt att arkivera
och publicera de vinnande bidragen.

Årets stipendium delas traditionsenligt ut vid en ceremoni i aulan på Södra Latins Gymnasium 21 april 2023.

Utöver priset kommer stipendiaten att få:

 • Sitt bidrag läst av Bonniers med en kommentar på manuset
 • Äta lunch tillsammans med juryn, representanter från Tranströmerfamiljen och Bonniers
 • Äran att få läsa upp sitt bidrag på Tranströmerbiblioteket i samband med Tranströmerveckan.

Kontakt

Frågor kan ställas till Ingvar Swensson på skolans bibliotek eller till Målsmännens Förening vid Södra Latin via mejl till mfsl@live.se. Informationsblad finns också att hämta på biblioteket.

Stipendiet administreras av Målsmännens Förening vid Södra Latin (MFSL) och delas ut av en jury bestående av
ledamöter från MFSL, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins gymnasium och Elevkåren.

Juryns sammansättning offentliggörs inte före utdelandet av stipendiet.

Tomas Tranströmers dikter

Minusgrader

Vi är på en fest som inte älskar oss. Till sist låter festen sin mask falla och visar sig som den verkligen är: en växlingsbangård. Kalla kolosser står på skenor i dimman. En krita har klottrat på vagnsdörrarna.

Det får inte nämnas, men här finns mycket undertryckt våld.
Därför är detaljerna så tunga.
Och så svårt att se det andra som också finns: en solkatt som flyttar sig på husväggen och glider genom den ovetande skogen av flimrande ansikten, ett bibelord som aldrig
skrevs: ”Kom till mig, ty jag är motsägelsefull som du själv.”

I morgon arbetar jag i en annan stad. Jag susar dit genom morgontimman som är en stor svartblå cylinder. Orion hänger ovanför tjälen. Barn står i en tyst klunga och väntar på skolbussen, barn som ingen ber för. Ljuset växer sakta som vårt hår.

Kvinnoporträtt 1800-tal

Rösten kvävs i klänningen. Hennes ögon
följer gladiatorn. Och sedan står hon
på arenan själv. Är hon fri? En guldram
gastkramar tavlan.