Verksamhet

MFSL bedriver verksamheten tillsammans med skolan och dess personal, föräldrar/vårdnadshavare och elever.

Medlemsavgiften – en förutsättning för verksamheten

En förening av vårt slag är helt ekonomiskt beroende av de familjer som betalar in medlemsavgiften (300 kr per läsår). Dessa medlemsavgifter ger oss en möjlighet att ekonomisk bidra till olika projekt som kan var till nytta och glädje för skolans elever. En liten guldkant på vardagen är aldrig fel!

Stipendier och bidrag

MFSL finansierar eller administrerar flera stipendier på skolan. Dit hör Tranströmerstipendiet, Södraandans stipendium och Norrnässtipendiet.,

Tranströmer-stipendiet

Södra Latins Tranströmer-stipendium administreras av Målsmännens Förening på Södra Latin och delas ut av en jury bestående av ledamöter från MFSL, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins gymnasium och elevkåren. Juryns sammansättning offentliggörs inte före utdelandet av stipendiet.

Du hittar mer information om Tranströmer-stipendiet här (öppnar sidan i samma fönster).

Södraandans stipendium

Stipendiet instiftades 2008 och delas ut vid höstterminens avslutning. Stipendiet har inget med studieresultatet att göra, utan har som syfte att uppmärksamma fina insatser som gjorts för att stärka gemenskapen på skolan. Det kan t ex handla om att någon/några initierat, drivit eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat sammanhållningen på skolan, över klass- och ännu hellre över programgränserna.
Du hittar mer om Södraandanstipendiet här (öppnar sidan i samma fönster).

Norrnässtipendiet

Målsmännens Förening vid Södra Latin sålde år 1971 sitt sommarhem, Norrnäs. Norrnässtiftelsen bildades samma år med uppgift att förvalta kapitalet som kom in vid försäljningen samt att fatta beslut om hur mycket av avkastningen som ska delas ut till elever vid Södra Latin. Stiftelsens styrelse utses av MFSL.

Vid två tillfällen under året beslutar styrelsen i Norrnässtiftelsen om vilka som får stipendium – en gång under höstterminen och en gång under vårterminen.

Du hittar mer information om Norrnässtipendiet här (öppnar sidan i samma fönster).

Körkortsteori

MFSL sponsrar körkortsteoriutbildning för elever på Södra Latin. Vi har ett väletablerat samarbete med Ringens Bilskola sedan flera år och kan erbjuda förmånliga priser för eleverna. Utöver teorilektionerna ingår även läromedel och tre lektioner i körsimulator på Ringens Bilskola.

Bidrag och sponsring

MFSL ger bidrag till insatser och aktiviteter som gynnar eleverna eller skolan som helhet. Exempel är tryckbidrag till skoltidningen Latin Lover, bidrag till föreläsningar av olika slag och bidrag till elevkårens och olika elevföreningars aktiviteter.

Både enskilda elever och grupper av elever är välkomna att söka bidrag.

Vi sponsrar även andra aktiviteter, exempelvis bidrag till avgångselevernas studentlunch.

Här hittar du som vill söka bidrag mer information om hur du ska göra (öppnar sidan i samma fönster).

Föreläsningar

MFSL bjuder in olika föreläsare till skolan med intressanta föredrag, riktade både mot föräldrar, skolpersonal och elever. Till exempel har föreläsningar om stress, psykisk ohälsa och droger anordnats.

Samarbeten

MFSL har ett samarbete med föräldraföreningarna på Norra Real och Kungsholmens gymnasium, där vi kunnat dryfta frågor som gäller alla tre skolorna, till exempel tävlingen Läroverksfejden.

Vill du veta mer om styrelsens arbete, är du välkommen att höra av dig. Mejla ordförande på mfsl@live.se eller använd kontaktinformationen på sidan om styrelsen.