Styrelse 2021-2022

Det här är MFSL:s styrelse under läsåret 2021-2022.

Ordinarie ledamöter:

Karin Alexandersson, ordförande
Telefonnummer: 073-262 78 70
karinalexandersson@yahoo.com

Elin Linnarsson, kassör
elin.linnarsson@gmail.com

Pernilla Pettersson Hjelm, sekreterare
pernilla@medflit.se

Kerstin Ivéus

Lilli Bartoi

Viktoria Nygren

Åsa Hedlund

Suppleanter:

Björn Raunio

Anna-Karin Larsson

Carola Nygren

Skolledningen:

Gabriella Björk

Lena Samuelsson

Elevkåren:

Simon von Euler (från mars 2022)

Revisorer:

Carina Norée (ordinarie)

Jenny Cohen (suppleant)

Valberedning:

Vakant