Arkiv för nyhetsbrev och protokoll

Här kommer du att hitta tidigare års nyhetsbrev som skickats ut till målsmän/vårdnadshavare, protokoll från styrelsemöten, samt dokument från årsmöten.

Alla dokument är ännu inte flyttade från MFSL:s förra webbplats till denna, men kommer att flyttas inom kort.