Kontakt

Det här är MFSL:s styrelse under läsåret 2023-2024.

Ordinarie ledamöter:

Karin Alexandersson, ordförande
Telefonnummer: 073-262 78 70
karinalexandersson@yahoo.com

Per-Erik Marklund, kassör

Pernilla Pettersson Hjelm, sekreterare
pernilla@medflit.se

Lilli Bartoi

Viktoria Nygren

Anna Lundman

Anne Deweer

Ann-Lis Jorpes

Kajsa Gustafsson

Mikael Nilsson

Skolledningen:

Gabriella Björk

Lena Samuelsson

Elevkåren:

Josephine Dernelid (från mars 2023)

Revisorer:

Nadia Dyberg (ordinarie)

David Berg (suppleant)

Valberedning:

Vakant