Om MFSL

Kontakt | Verksamhet | Stadgar | Arkiv för nyhetsbrev och protokoll | Integritet och cookies

Under mottot ”TRADITION och GEMENSKAP” vill MFSL:

  • Medverka till att skapa en positiv anda på Södra Latin
  • Uppmuntra till samförstånd och solidaritet
  • Vara en länk mellan skolledning och föräldrar
  • Ekonomiskt stödja aktiviteter som främjar elever och elevers gemenskap

Den goda andan, gemenskapen och den öppna attityden är något Södra Latin är känt för, och vi i Målsmännens förening gör vad vi kan för att aktivt bidra till detta.

Förening med tradition

Föreningen är en av de äldsta av sitt slag i Stockholm och bildades 1942. I samarbete med skolan och den fantastiska elevkåren engagerar vi oss i aktuella och viktiga frågor. Tillsammans med er föräldrar kan vi bidra till en god arbetsmiljö för eleverna och ge dem en gymnasietid att minnas.

Exteriör bild av Södra Latins gymnasium.

Här hittar du: