Kategorier
Skolledningen

Föreläsning om alkohol, narkotika och andra droger

Måndagen den 7 november bjuder elevhälsan på Södra Latins gymnasium in till en föreläsning och ett samtal om droger. Föreläsningen vänder sig till föräldrar till elever i årskurs 1 och 2, samt Språkintroduktion på Södra Latin

När: Måndag 7 november 17.30-19.00 i aulan (anmälan krävs, se nedan)

Medverkande föreläsare

Robin Glad, preventionssamordnare Södermalm

”Vad vet vi om ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning? Vad är viktigt att veta som förälder? Var kan jag som förälder söka hjälp om jag är orolig?

Vi utgår ifrån de senaste resultaten på Stockholmsenkäten som genomfördes i våras 2022. Stockholmsenkäten är en undersökning av högstadie- och gymnasieungdomars vanor, attityder och upplevelser inom olika områden såsom brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa samt skola, fritid och föräldrar. Undersökningen genomförs vartannat år i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet.”

Mats ”Mulle” Lindberg, polis och brottsförebyggande samordnare Södermalm

Vår skolpolis ”​Mulle” kommer att berätta om vad Ungdomsgruppen Södermalm jobbar med dagligen samt om hans roll i skolan, vilket är en del av Ungdomsgruppens arbete.

Mulle kommer även att beskriva hur polisen samverkar med skolan vad gäller misstanke om olika brott, samt om narkotika och andra droger i skolmiljön. Ni får också information om den narkotikautbildning han har, som genom olika upplägg, riktar sig till elever, föräldrar eller lärare. Därtill beskrivs exempel på hur en åtgärdsplan kan se ut för att alla i skolan ska kunna känna trygghet och att eleverna får en bra studiemiljö.

Varmt välkomna,

Elevhälsan på Södra Latins gymnasium, via Monica Ekman, biträdande rektor

Anmäl ditt deltagande senast torsdag den 3 november via denna länk (öppnar anmälningsformulär i samma fönster).