Norrnässtipendiet

Föreningar eller enskild elev vid Södra Latins gymnasium kan söka stipendiet för att få ekonomiskt stöd som syftar till att främja fritids- och föreningsverksamheten på skolan.

Enskild elev kan också söka stipendiet när särskilt behov av ekonomiskt stöd föreligger.

Belopp och antal

Beloppen som utbetalas brukar ligga mellan 500 och 2 000 kronor.
Antalet stipendier som delas ut varierar från år till år och beror på såväl stiftelsens placeringars avkastning som ansökningarnas antal och innehåll.

Utbetalning sker endast om den sökande vid tillfället för utbetalningen är inskriven som elev vid Södra Latins gymnasium.

Kriterier för ansökan om stipendium:

 • eleven måste vara inskriven på Södra Latins gymnasium vid tidpunkten för utbetalningen av bidraget
 • om eleven söker för en förening på skolan måste det finnas en ansvarig elev för ansökan
 • ansökan skall innehålla elevens fullständiga namn, mail-adress samt telefonnummer
 • ansökan skall innehålla en motivering till varför stipendiet söks och en beskrivning av stipendiets ändamål
 • ansökan skall skrivas i MS Word (.docx) eller jämförbart format och bifogas i ett epostmeddelande (mailadress enl nedan)
 • ansökan ska mailas till: norrnasstiftelsen@gmail.com

Observera att ansökan inte kommer att behandlas om den frångår kriterierna enligt ovan.

Vid två tillfällen under året beslutar styrelsen i Norrnässtiftelsen om vilka som får stipendium – en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Beslut meddelas till samtliga som har sökt.

Frågor

Har du frågor om Norrnässtiftelsen kan du maila till styrelsens mailadress norrnasstiftelsen@gmail.com.

Historik

Målsmännens Förening vid Södra Latin sålde år 1971 sitt sommarhem, Norrnäs. Norrnässtiftelsen bildades samma år med uppgift att förvalta kapitalet som kom in vid försäljningen samt att fatta beslut om hur mycket av avkastningen som ska delas ut till elever vid Södra Latin.

Norrnässtiftelsens styrelse

Den nuvarande styrelsen valdes 2019.

 • Conrad Skogberg, ordförande, vald av MFSL
 • Helen Nåtoft, kassör, vald av MFSL
 • Benny Weinebrandt, sekreterare, vald av MFSL
 • Georg Eggehorn, ledamot, vald av MFSL
 • Margareta Ödmark, vald av MFSL
 • Joakim Bergström, suppleant, vald av MFSL
 • Ann-Christine Santiago Petterson, ledamot, skolans representant
 • Gabriella Björk, suppleant, skolans representant
 • Luis Abarca, suppleant, skolans representant