Bidrag och sponsring av aktiviteter på skolan

Här får du reda på hur du kan söka pengar från MFSL. Vi kan bevilja ekonomiska bidrag till aktiviteter och insatser som gynnar er elever eller skolan som helhet.

Som exempel från tidigare år kan nämnas bidrag till vakter vid Välkomstfesten och treornas slutskiva, föreläsningar, och arrangemang som Stockholm Vision. Men vi har även sponsrat enklare saker som matchtröjor eller fika till föreningar på skolan.

MFSL välkomnar också bidragsansökningar till punktinsatser på skolan som kan komma många till godo.

En publik i aulan står upp och applåderar.

Principer för bidrag från MFSL

I första hand bedömer styrelsen om bidragsansökan ligger i linje med MFSL:s ändamål enligt stadgarna, dvs. om ansökan:

  • bidrar till ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, elever och personal vid Södra Latins gymnasium eller / och till att främja en god anda på skolan.

MFSL stöder också aktiviteter som syftar till att:

  • bevara traditioner på skolan.
  • höja kompetensen hos elever eller lärare.

Vår policy är att bevilja bidrag till ändamål som når många elever vid Södra Latin.

Vi bidrar till aktiviteter som en hel årskull, en hel sektion eller som hela skolan kan ha glädje av och beviljar i regel inte ansökningar som enbart gynnar en klass eller enstaka personer.

MFSL beviljar inte bidrag till gymnasiearbeten i årskurs 3.

Elevföreningar, grupper av elever eller enskilda elever är välkomna att ansöka om bidrag när som helst under läsåret, beslut tas dock enbart på styrelsemöten. Skicka helst in ansökan i god tid om det du söker för är något tidsbundet.

För att söka bidrag från MFSL:

Skicka in bidragsansökning per mail på: mfsl@live.se.

Ansökan ska innehålla:

  • Ditt namn och klass.
  • Kontaktväg (t ex mejladress).
  • Eventuell förening eller liknande.
  • Kort beskrivning av projektet/eventet/etcetera.
  • Summa som ansökan avser.
  • Eventuell övrig information (kan vara till exempel om en ansökan avser ett återkommande event och i så fall hur ofta detta planeras, om bidrag sökts på annat håll eller annan information som är väsentlig att känna till i beslutsprocessen).

Välkommen med din ansökan!