MFSL för dig som är elev på Södra Latin

Bidrag och sponsring | Körkortsteori | Norrnässtipendiet | Södraandans stipendium | Tranströmer-stipendium

MFSL har mycket att erbjuda dig som elev på Södra Latin. Det finns goda möjligheter att söka ekonomisk hjälp och bidrag för aktiviteter som du vill genomföra på eller i anslutning till skolan.

Det finns också flera stipendier som delas ut årligen. En del kan du söka till, andra bygger på nomineringar.

Elevkåren är representerade i MFSL:s styrelse och MFSL bistår och samarbetar på flera olika sätt med skolan och elevernas föreningar.

Här får du veta allt du behöver om hur MFSL kan hjälpa dig!