Kategorier
Södraandanstipendiet

De här har Södraandan 2021

Södraandanstipendiet 2021 delas mellan Falastin Abdifatah Keynan och Erik Ejvinsson. Utdelningen av stipendierna var på skolavslutningen den 22 december.

Projektledarproffset Falastin

Motiveringen för Falastin lyder:

Falastin Abdifatah Keynan har, med pionjäranda, övertygelse och stor envishet, drivit ett nytt projekt från idé till genomförande. Hon har tagit övergripande ansvar, skött kontakter med skolledning, bildat en kommitté för att organisera andra i arbetet, och anpassat projektet efter omständigheterna utan att ge upp trots många bakslag på vägen. Och sedan satt igång på nytt igen året efter, vilket är det första och viktigaste steget för att starta en ny tradition på Södra Latin, som balen för Språkintroeleverna är tänkt att bli.

Falastins arbete med att skapa organisation och tradition kring skolbalen lägger en ny byggsten för en mer inkluderande skola, och en ökad gemenskap mellan Södra Latins olika delar, både på kort och lång sikt.

Återupplajvaren Erik

Motiveringen för Erik lyder:

Erik Ejvinsson har genom hela sin skoltid på Södra Latin varit en elev med engagemang, men det är genom ordförandeuppdraget och ansvaret för Rollspelsföreningen som hans välkomnande förhållningssätt och övertygande entusiasm främst kommit till uttryck och till gagn för skolans goda anda. Erik har återupplivat föreningen och gjort den till en mötesplats som lockat många nya deltagare.

Här möts nu inbitna rollspelare med de som aldrig ens tittat åt rollspel, men som tack vare föreningens nytänkande informationskampanjer blivit nyfikna och bestämt sig för att våga prova något helt nytt. I Rollspelsföreningen under Eriks ledning möts nu nya grupper av elever, vilket ger upphov till nya samtal, mer förståelse och starkare gemenskap på Södra Latin.

Södraandanstipendiet delas ut till elever på Södra Latin som genom sitt engagemang bidragit till aktiviteter som gynnat sammanhållningen mellan eleverna och skapat en positiv anda på skolan.

Stipendiet är på 2000 kronor per stipendiat.

Här kan du läsa mer om Södraandan-stipendiet (öppnar sidan i samma fönster).

Lämna ett svar