Bli betalande medlem

Alla familjer på Södra Latin är automatiskt medlemmar i MFSL.

När du betalar medlemsavgiften bidrar du konkret till att elevernas skoltid blir mer innehållsrik och full av möjligheter.

Medlemsavgiften är 300 kronor per familj och läsår.

Betala till plusgiro 19 33 43-1 eller swish 123 633 43 95.

Föreningen är helt beroende av av de familjer som betalar medlemsavgift. Det ger oss möjlighet att bidra till olika projekt som är till nytta och glädje för skolans elever. En liten guldkant på vardagen.

Medlemsavgifterna kommer till fullo eleverna till godo, styrelsen jobbar ideellt och föreningen har mycket låga omkostnader.

Vad gör MFSL egentligen?

Det räcker att kliva in genom porten och in i entréhallen på Södra Latin för att förstå att det här är en skola som sjuder av aktivitet utöver undervisningen, det verkar inte finnas någon begränsning i elevernas idéer och energi. Föreställningar, samlingar, föreningsverksamhet, skoltidning, frukostar, tävlingar och utställningar.

Vet du att MFSL är med och sponsrar många av dessa initiativ? Ett vanligt år ger MFSL bidrag till runt 1015 evenemang av olika storlek och art, ibland ännu fler.

Med vilka pengar?

Medlemsavgifterna såklart!

Du hittar mer om föreningens verksamhet här på vår webbplats mfsl.se och i facebookgruppen Målsmännens förening Södra Latin.

Vill du engagera dig?

Du är välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller ringa ordförande Karin Alexandersson på 073-262 78 70 om du vill hjälpa till, har frågor eller idéer.