Kategorier
Tranströmerstipendiet

Tranströmerstipendiet till fyra mottagare

Fredagen den 22 april var det dags att avslöja årets mottagare av Tranströmerstipendiet 2023: Agnes-Iris Dahlstrand, Amelia Kleven, Maja Stokki och Freja Taube.

Stipendiet delades ut i Södra Latins aula klockan 11 på fredagen, där SLAVS* presenterade vart och ett av de fyra bidragen. Tomas Tranströmers fru Monica Tranströmer deltog både vid ceremonin och lunchen för stipendiaterna.

De fyra Tranströmerstipendiaterna tillsammans med Monica Bladh.

Årets stipendiater är alltså Agnes-Iris Dahlstrand, Amelia Kleven, Maja Stokki och Freja Taube. Här berättar de själva om inspirationen till sina bidrag.

Agnes-Iris Dahlstrand om ”Kvinnans fem utvecklingsstadier”

– Tranströmers dikt ”Kvinnoporträtt–1800-tal” inspirerade mig till att skriva om kvinnan i relation till mannen. Jag har märkt att kvinnor ofta inte tillåts existera på egen hand, att vi gång på gång endast beskrivs som någons fru, flickvän eller mamma. I min text ville jag bevisa att det egentligen är tvärtom – att en kvinna skapas när hon frigör sig, när hon ”står på arenan själv”. 
 
Jag beundrar Tranströmers förmåga att skapa en sådan kort dikt med oändligt möjliga tolkningar. Även detta är någonting jag försökt anamma i min text, jag försökte göra slutet så mångbottnat som möjligt.

Juryns motivering

”Med humor, distans, ett säkert öga för de språkliga detaljerna och en text som väcker läsarens nyfikenhet genom unika metaforerhar Agnes-Iris fångat ett kvinnligt tillblivande på ett alldeles eget sätt.”

Amelia Kleven om ”Ett porträtt av en flicka”

– Jag fastnade för dikten ”Kvinnoporträtt 1800-tal” så fort jag läste den. Det jag direkt blev inspirerad av är dom första orden i dikten ”Rösten kvävs i klänning”. Tanken på att den kvinnliga klädseln är ett fängelse, men för mig också något av det vackraste. För mig blev detta en otroligt målande metafor för att leva som ung kvinna och framför allt ung kärlek.

Tranströmer ställer en fråga i texten, han frågar ”Är
hon fri?” En fråga jag många gånger frågat mig själv, är jag fri? Eller kommer jag ständigt vara fångad i mig själv. Tranströmer har ett simpelt men så oerhört vackert sätt att skriva, något som ständigt kommer inspirera mig, hur så få ord kan bära på så mycket.

Juryns motivering

”Ett tänkvärt porträtt där bilden av en korsett och hur den håller samman diktjaget bär oss genom texten. 
Amelia skriver formsäkert om yta och meningsfullhet med en tydlig koppling till Tranströmers dikter.”

Maja Stokki om ”Blond”

– Min text Blond inspirerades främst av Tranströmers dikt Minusgrader. I dikten fann jag olika typer av förändringar som diktjaget ser eller upplever och en överhängande känsla av ensamhet. Känslorna i dikten kunde jag koppla till när vänskap tar slut och bestämde mig för att skriva om just det.

Att en vänskap tar slut kan bero på många olika saker och ibland är det ingens fel, trots att det kan kännas som det. Det bibelord som nämns i Minusgrader om motsägelsefullhet tog jag till mig; att inte vilja bli lämnad, men att veta om att man kommer utsätta någon annan för det, det låter jag ta stor plats i min text.

Juryns motivering

”En fin text om ensamhet, utanförskap och att bli lämnad.
En text där ögonfransar kan bli blixtlås och ”solbarn” kan födas under sommaren. Det är en konst att skriva kort och Maja lyckas i några få stycken förmedla en känsla till läsaren som stannar kvar.

Freja Taube om ”Drömmen om att drömma”

Vad jag framför allt fångades av i dikten Minusgrader var
Tranströmers sätt att förmedla en känsla och en stämning. Även om Tranströmers dikter inte alltid är så enkla att förstå drabbas man omedelbart av den där stämningen och det var just den jag inspirerades av och försökte föra vidare till min egen text.

Juryns motivering

En sammansatt berättelse med ett levande språk där det oväntade väcker frågor. I Frejas text tar sig minusgraderna innanför huden genom det kroppsliga. Drömmar och fantasier varvas med teman som medvetande, det existentiella och identitet och vävs ihop på ett skickligt sätt mot slutet.

Om stipendiet

Tranströmerstipendiet instiftades 2012 av MFSL, året efter att Tomas Tranströmer tilldelats Nobelpriset i litteratur. Tranströmer var själv elev på Södra Latin i sin ungdom. Stipendiet delas ut en gång om året och är på 3000 kronor till varje mottagare. MFSL och Norrnässtiftelsen står för stipendiesumman.

*SLAVS står för Södra Latins Audiovisuella Sällskap. Det är SLAVS som håller i fredagssamlingarna på Södra Latin.

Kategorier
Tranströmerstipendiet

Södra Latins Tranströmer-stipendium 2023

I december offentliggjordes förutsättningarna för Tranströmer-stipendiet 2023. I år är det dikterna Minusgrader och Kvinnoporträtt 1800-tal som ska inspirera elever i årskurs två till en skönlitterär text.

Stipendieansökan ska vara en skönlitterär text i valfri genre och form som anknyter till någon eller båda dikterna
Minusgrader och Kvinnoporträtt – 1800-tal av Tomas Tranströmer.

Ansökningsregler

 • Stipendiet kan sökas av varje elev på Södra Latins gymnasium som går i årskurs två.
 • Varje sökande får skriva och lämna ett bidrag.
 • Bidraget ska vara i eget namn och inte tidigare publicerat.
 • Samarbete är inte tillåtet.
 • Texten ska innehålla maximalt 1000 ord.
 • Texten ska på valfritt sätt inspireras av någon av Tranströmers dikter (se bilaga).
 • Bidraget ska skickas in som text (inte skannat eller pdf) i ett mejl till transtromer.son@edu.stockholm.se
 • Texten ska skickas in senast 24 februari 2023.
 • Bidragen ska vara försedda med elevens namn, personnummer, klass, mejladress och telefonnummer.

Efter att bidragen prövats mot URKUND och anonymiserats av skolans kansli bedöms de av en jury som utser en eller
flera mottagare av årets stipendium. Juryn kan också avstå från att dela ut något stipendium.

Juryn bedömer texternas innehåll, språk och form.
Inlämnade bidrag återsänds inte till bidragslämnarna, och Målsmännens Förening vid Södra Latin äger rätt att arkivera
och publicera de vinnande bidragen.

Årets stipendium delas traditionsenligt ut vid en ceremoni i aulan på Södra Latins Gymnasium 21 april 2023.

Utöver priset kommer stipendiaten att få:

 • Sitt bidrag läst av Bonniers med en kommentar på manuset
 • Äta lunch tillsammans med juryn, representanter från Tranströmerfamiljen och Bonniers
 • Äran att få läsa upp sitt bidrag på Tranströmerbiblioteket i samband med Tranströmerveckan.

Kontakt

Frågor kan ställas till Ingvar Swensson på skolans bibliotek eller till Målsmännens Förening vid Södra Latin via mejl till mfsl@live.se. Informationsblad finns också att hämta på biblioteket.

Stipendiet administreras av Målsmännens Förening vid Södra Latin (MFSL) och delas ut av en jury bestående av
ledamöter från MFSL, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins gymnasium och Elevkåren.

Juryns sammansättning offentliggörs inte före utdelandet av stipendiet.

Tomas Tranströmers dikter

Minusgrader

Vi är på en fest som inte älskar oss. Till sist låter festen sin mask falla och visar sig som den verkligen är: en växlingsbangård. Kalla kolosser står på skenor i dimman. En krita har klottrat på vagnsdörrarna.

Det får inte nämnas, men här finns mycket undertryckt våld.
Därför är detaljerna så tunga.
Och så svårt att se det andra som också finns: en solkatt som flyttar sig på husväggen och glider genom den ovetande skogen av flimrande ansikten, ett bibelord som aldrig
skrevs: ”Kom till mig, ty jag är motsägelsefull som du själv.”

I morgon arbetar jag i en annan stad. Jag susar dit genom morgontimman som är en stor svartblå cylinder. Orion hänger ovanför tjälen. Barn står i en tyst klunga och väntar på skolbussen, barn som ingen ber för. Ljuset växer sakta som vårt hår.

Kvinnoporträtt 1800-tal

Rösten kvävs i klänningen. Hennes ögon
följer gladiatorn. Och sedan står hon
på arenan själv. Är hon fri? En guldram
gastkramar tavlan.

Kategorier
Körkortsteori

Körteori på jullovet?

Det finns platser kvar på körteorikursen som ordnas på jullovet.

Kursdatumen är torsdagen den 29 december samt måndag och tisdag den 2 och 3 januari, klockan 10-12 samtliga dagar.

Anmälan och betalning sker på skolans expedition under torsdagen den 22 december. Finns det sedan platser kvar, återkommer vi med hur man anmäler sig.

Avgiften är 850 kronor (ordinarie pris 2 670 kronor) swishar du på plats på skolans expedition i samband med anmälan eller enligt instruktioner här på sajten när jullovet börjat.

Kategorier
Evenemang

Föräldrafika om drogprevention

Södermalms stadsdelsförvaltning bjuder in till ett föräldrakafé på Timmermansgården den 6 december.

Söders föräldrakafé är en mötesplats för föräldrar, vårdnadshavare och anda viktiga vuxna i ungas liv.

Du får träffa fältassistenter och preventionssamordnare över en fika och en föreläsning och snack om alkohol, cannabis och tobak.

Var: Timmermansgården på Timmermansgatan 46-48

När: tisdagen den 6 december. Porten öppnar klockan 17.45, föreläsningen startar klockan 18.00 och sen är det fika och samtal klockan 19-19.30.

Begränsat antal platser och anmälan senast den 2 december till preventionssamordnaren Robin Glad på robin.a.glad@stockholm.se

Kategorier
Skolledningen

Föreläsning om alkohol, narkotika och andra droger

Måndagen den 7 november bjuder elevhälsan på Södra Latins gymnasium in till en föreläsning och ett samtal om droger. Föreläsningen vänder sig till föräldrar till elever i årskurs 1 och 2, samt Språkintroduktion på Södra Latin

När: Måndag 7 november 17.30-19.00 i aulan (anmälan krävs, se nedan)

Medverkande föreläsare

Robin Glad, preventionssamordnare Södermalm

”Vad vet vi om ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning? Vad är viktigt att veta som förälder? Var kan jag som förälder söka hjälp om jag är orolig?

Vi utgår ifrån de senaste resultaten på Stockholmsenkäten som genomfördes i våras 2022. Stockholmsenkäten är en undersökning av högstadie- och gymnasieungdomars vanor, attityder och upplevelser inom olika områden såsom brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa samt skola, fritid och föräldrar. Undersökningen genomförs vartannat år i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet.”

Mats ”Mulle” Lindberg, polis och brottsförebyggande samordnare Södermalm

Vår skolpolis ”​Mulle” kommer att berätta om vad Ungdomsgruppen Södermalm jobbar med dagligen samt om hans roll i skolan, vilket är en del av Ungdomsgruppens arbete.

Mulle kommer även att beskriva hur polisen samverkar med skolan vad gäller misstanke om olika brott, samt om narkotika och andra droger i skolmiljön. Ni får också information om den narkotikautbildning han har, som genom olika upplägg, riktar sig till elever, föräldrar eller lärare. Därtill beskrivs exempel på hur en åtgärdsplan kan se ut för att alla i skolan ska kunna känna trygghet och att eleverna får en bra studiemiljö.

Varmt välkomna,

Elevhälsan på Södra Latins gymnasium, via Monica Ekman, biträdande rektor

Anmäl ditt deltagande senast torsdag den 3 november via denna länk (öppnar anmälningsformulär i samma fönster). 

Kategorier
Körkortsteori

Teorikurs för dig som tänker ta körkort


MFSL sponsrar körteoriutbildning för elever på Södra Latin; en enastående chans att komma igång med körkortet!

Kurserna hålls på Ringens Bilskola, T-bana Skanstull,
tisdag 18 oktober, torsdag 27 oktober och måndag 7 november klockan 17.00-19.00.
Du deltar vid alla tillfällena.

Avgiften är 850 kronor (ordinarie pris 2 670 kronor) swishar du på plats på skolans expedition i samband med anmälan senast den 10 oktober. Anmälan är bindande. Skolans kontaktperson är Cecilia Anknert.

Utöver teorilektionerna ingår läromedel och tre lektioner i körsimulator i avgiften.

Har du frågor ring eller messa Viktoria Nygren på MFSL på telefonnummer 070-332 11 22 eller mejla till mfsl@live.se.

Kategorier
Tranströmerstipendiet

Tre får årets Tranströmerstipendium

Signe Viklund, Elvira Wetterlund och Flora Nero är årets Tranströmerstipendiater. De presenterades vid samlingen fredagen den 22 april. Här får du veta mer om de tre stipendiaterna och deras bidrag.

De tre Tranströmerstipendiaterna står bredvid varandra i Södra Latins fina lärarrum och håller i sina blombuketter.
Stipendiaterna vid lunchen. Från vänster Elvira Wetterlund, Signe Viklund och Flora Nero.

Temat för årets Tranströmerstipendium var ”Mitt liv som 17-åring” och bidragen skulle hämta inspiration från fyra dikter som Tomas Tranströmer fick publicerade i Södra Latins skoltidning Loke år 1948, när han själv var 17 år.

Många fina bidrag har kommit in och bland dessa valdes tre ut: Tövan av Signe Viklund HU20B, Flyga drake av Elvira Wetterlund SA20B och En memoar av förströdda funderingar av Flora Nero ES20B.

Signe om Tövan

Så här säger Signe Viklund om inspirationen till sin text Tövan:

”Jag gillar att Tranströmer har en tydlig personlig ton som genomsyrar språket i hans dikter. Trots att dikterna är komplexa och nyanserade måste man inte sitta och begrunda dem för att beröras av dem; man möts istället omedelbart av en känslostämning som omsluter orden och gör så att man grips direkt när man läser dem. När jag skrev min text inspirerades jag av hans igenkännbara ton och den stora inverkan den har på läsare.

Jag har alltid tyckt om att skriva. Jag skriver ofta, och jag tror aldrig att jag kommer att sluta göra det.”

Signe Viklund håller i sitt inramade diplom.
Signe Viklund med sitt diplom. Foto: Lilli Bartoi

Juryns motivering

Vi färdas inte bara genom årstiderna och dygnets rytm där vintern ger ett evigt mörker, utan även genom resan från barndomen till vuxenlivet. Från ett poetiskt perspektiv ur en 17-årings blick.

Elvira om Flyga drake

Elvira Wetterlund hämtade sin inspiration från dikten ”detta nu stiger som varm rök i kylig luft”. Elvira säger:

”För mig är dikten mycket symbolisk, och jag fann genast en tolkning av vad den handlar om för mig. Jag fastnade verkligen för motsägelsen i att ett nu både kan vara flyende och samtidigt bestående. Detta inspirerade mig till att skriva om hur vi tar vara på ögonblicken och hur vi förhåller oss på olika sätt till tiden vi får. Berättelsen jag skrev är baserad på andras upplevelser och livsöden, samt en del egna tankar och känslor som har kommit upp under skrivprocessen.

Jag skriver en hel del på fritiden. Oftast små berättelser som blir klara på en kväll. Då skriver jag bara för min egen skull, jag behöver därmed inte revidera eller fundera på om det jag skriver blir spännande eller originellt. Jag tycker också om att jobba med större skrivprojekt, men det kräver definitivt mer ansträngning och idéarbete.”

Elvira Wetterlund håller i sitt inramade diplom.
Elvira Wetterlund med sitt diplom. Foto: Lilli Bartoi

Juryns motivering

För en träffsäker, klassisk komposition och en nästan filmisk inlevelse i sin känslomässiga och språkliga precision.

Flora om En memoar av förströdda funderingar

Flora Nero tog avstamp i den korta Tranströmerdikten Lento. Flora förklarar hur:

”Lento är kort, men igenkännbar. Känslan av att huvudet plötsligt blir tungt och helt överbelastat tror jag att många har upplevt. Jag valde att försöka sätta dikten i ett bokstavligt sammanhang med tydliga referenser. Det blir ofta lite kul när man gör så.”

Flora Nero håller i sitt inramade diplom.
Flora Nero med sitt diplom. Foto: Lilli Bartoi

Juryns motivering

En tonårings grubblerier, hennes spridda tankar och lösryckta känslor där man kan ana en oro över människans aningslösa beteende och hennes bräcklighet.

SLAVS illustrerade bidragen

Stipendiaterna offentliggjordes på veckosamlingen i Södra Latins aula. SLAVS (Södra Latins audiovisuella sällskap) hade skapat en fin inramning till ceremonin, med sceniska illustrationer till varje bidrag. Stort tack till SLAVS för den magiska stämningen.

MFSL vill också tacka Monika Tranströmer, Tomas Tranströmers fru, som deltog vid ceremonin i aulan.

Ta del av texterna

De tre bidragen kommer att publiceras i skolmagasinet Latin Lover den 29 april, och finns sedan på Latin Lovers webbplats (öppnar sidan i samma fönster).

Stipendiaterna läser också upp sina bidrag på Tranströmerbiblioteket söndagen den 24 april.

Det här är Tranströmerstipendiet

Tranströmerstipendiet har delats ut på Södra Latin sedan 2012 med anledning av att Tomas Tranströmer som mottagare av nobelpriset i
litteratur 2011 har gått här på skolan.

MFSL, Norrnässtiftelsen och Föreningen Södra Latinare står bakom Tranströmerstipendiet.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra elever i årskurs 2 på Södra Latins gymnasium att på svenska språket, skriftligt, med klarhet, enkelhet och precision, formulera tankar, känslor och stämningar.

Kategorier
Tranströmerstipendiet

Vem får Tranströmerstipendiet?

På samlingen fredagen den 22 april klockan 11 får vi veta vem eller vilka som tilldelas årets Tranströmerstipendium.

Stipendiet delas ut på samlingen i aulan och därefter bjuds stipendiaten/stipendiaterna på lunch tillsammans med jury och representanter från MFSL.

Vinnande bidrag kan du höra söndagen den 24 april klockan 15 i Tranströmerbiblioteket, Götgatan 94. Texterna publiceras också i Latin Lovers.

Kategorier
Körkortsteori

Pepp på körkort? Gå körteorikurs på påsklovet!

Nu finns det en möjlighet för dig som är elev på Södra Latin att gå körteorikurs på Ringens bilskola. MFSL har fixat en bra deal för dig!

Tid och plats: måndag till onsdag på påsklovet, den 11, 12 och 13 april, klockan 10.30-12.30. Kursen hålls på Ringens bilskola, Ringvägen 89B, T-bana Skanstull.

Kostnad: 850 kronor. Då ingår teorilektioner, läromedel och 3 lektioner i körsimulator på bilskolan.

Anmäl dig på skolans expedition hos Cecilia Anknert. Kursavgiften på 850 kronor betalar du på plats när du anmäler dig.
Swish till MFSL: 123 633 43 95.

Viktigt: Skriv ditt (alltså elevens) namn i meddelandefältet när du swishar. Du har en plats på kursen först när du har betalat. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 4 april.

Just nu finns det gott om platser lediga, men om kursen blir full kan du skriva upp dig på en reservlista. Även detta gör du på skolans expedition.

Kategorier
Evenemang

Öppet hus flyttar till 8 februari

Öppet hus-kvällen var planerad till den 18 januari, men flyttas nu till den 8 februari på grund av den kraftiga smittspridningen av covid-19.

Beroende på smittoläget kan det även bli så att öppet hus blir digitalt.

MFSL kommer att finnas på plats och berätta om sin verksamhet, om öppet hus blir på plats.

Håll dig uppdaterad genom att kolla på skolans webbplats (öppnar sidan i samma fönster).