2014-10-08–10_MFSL_Rundvandring_mé_elevkåren_kl18_Å rsmöte_kl19_104

2014-10-08 MFSL Årsmöte 2014. Rundvandring genom lokalerna på Södra Latin ledd av representanter från elevkåren. En titt på den fina orgeln.

Both comments and trackbacks are currently closed.