Verksamhet

Vi är måna om att bedriva vår verksamhet tillsammans med skolan och all dess personal, föräldrar och elever.

En förening av vårt slag är helt ekonomiskt beroende av de familjer som betalar in medlemsavgiften (300 kr per läsår). Dessa medlemsavgifter ger oss en möjlighet att ekonomisk bidra till olika projekt som kan var till nytta och glädje för skolans elever. En liten guldkant på vardagen är aldrig fel! Du betalar in medlemsavgiften på vårt postgiro är 19 33 43-1.

STADGAR

MFSL:s Stadgar

SÖDRAANDANS STIPENDIUM
Ett exempel på detta är det stipendium som instiftats under 2008, och som delas ut vid höstterminens avslutning. Stipendiet har inget med studieresultatet att göra, utan har som syfte att uppmärksamma fina insatser som gjorts för att stärka gemenskapen på skolan. Det kan t ex handla om att någon/några initierat, drivit eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat sammanhållningen på skolan, över klass- och ännu hellre över programgränserna. Nomineringar görs av lärare och skolpersonal och gäller elever i åk 2 och 3. Information hittar du här>>

KÖRKORTSTEORI

MFSL sponsrar körkortsteoriutbildning för elever på Södra Latin. Vi har ett väletablerat samarbete med Ringens Bilskola sedan flera år och kan erbjuda förmånliga priser för eleverna. Utöver teorilektionerna ingår även läromedel och 3 lektioner i körsimulator på Ringens Bilskola.

BIDRAG
Vi är angelägna om att göra insatser för skolans och elevernas bästa, och ger bidrag till insatser och aktiviteter som gynnar eleverna eller skolan som helhet. Som exempel på tidigare sådana bidrag kan nämnas tryckbidrag till skoltidningen Latin Lover, föreläsningar av olika slag, bidrag till Elevkårens och olika elevföreningars aktiviteter samt bidrag till vakter vid Välkomstfest och treornas slutskiva.

Både enskilda elever och grupper av elever är välkomna att söka bidrag. Under fliken Bidrag finns information om våra principer för att bevilja bidrag och en blankett för att söka bidrag. Du kan också komma direkt till informationen genom att klicka på länken. Länk till bidragsinfo»

SPONSRING

Vi sponsrar även andra aktiviteter, exempelvis bidrag till avgångselevernas studentlunch.

I vårt galleri kan du se fler bilder ifrån bland annat studentlunchen här>>

FÖRELÄSNINGAR

Vi bjuder också in olika föreläsare till skolan med intressanta föredrag, riktade både mot föräldrar, skolpersonal och elever. T ex har föreläsningar om stress, psykisk ohälsa och droger anordnats.

SAMARBETE

MFSL har ett samarbete med föräldraföreningarna på Norra Real och Kungsholmens gymnasium, där vi kunnat dryfta frågor som gäller alla tre skolorna, t ex Läroverksfejden och situationen kring studenten våren 2020.


Vill du veta mer om styrelsens arbete, är du välkommen att höra av dig. Gå in under rubriken ”Styrelse” på denna hemsida, eller maila direkt till oss via vår adress mfsl@live.se