Verksamhet

Vi är måna om att bedriva vår verksamhet tillsammans med skolan och all dess personal, föräldrar och elever.

En förening av vårt slag är helt ekonomiskt beroende av de familjer som betalar in medlemsavgiften (300 kr per läsår). Dessa medlemsavgifter ger oss en möjlighet att ekonomisk bidra till olika projekt som kan var till nytta och glädje för skolans elever. En liten guldkant på vardagen är aldrig fel! Du betalar in medlemsavgiften på vårt postgiro är 19 33 43-1.

STADGAR

MFSL:s Stadgar

SÖDRAANDANS STIPENDIUM
Ett exempel på detta är det stipendium som instiftats under 2008, och som delas ut vid höstterminens avslutning. Stipendiet har inget med studieresultatet att göra, utan har som syfte att uppmärksamma fina insatser som gjorts för att stärka gemenskapen på skolan. Det kan t ex handla om att någon/några initierat, drivit eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat sammanhållningen på skolan, över klass- och ännu hellre över programgränserna. Nomineringar görs av lärare och skolpersonal och gäller elever i åk 2 och 3. Information och ansökningsblankett hittar du här>>

KÖRKORTSTEORI
Ett annat exempel är den teoretiska körkortsutbildning som MFSL i samarbete med en trafikskola tagit fram. Kurserna hålls normalt tre gånger per läsår. Eleverna får denna kurs inklusive bokmaterial till ett kraftigt rabatterat pris.

BIDRAG
Vi är angelägna om att göra insatser för skolans och elevernas bästa. Vi ger även bidrag till insatser och aktiviteter som gynnar eleverna eller skolan som helhet. Som exempel på tidigare sådana bidrag kan nämnas Loppis Operation Dagsverke, föreläsningar av olika slag, bidrag till vakter vid Välkomstfest och treornas slutskiva.

Både enskilda elever och grupper av elever är välkomna att söka bidrag. Under fliken Bidrag finns information om våra principer för att bevilja bidrag och en blankett för att söka bidrag. Du kan också komma direkt till informationen och blanketten genom att klicka på länken. Länk till blankett »

SPONSRING

Vi sponsrar även andra aktiviteter, exempelvis buffé till eleverna vid skolans årliga Global Citizen Day och även bidrag till avgångselevernas studentlunch, där vi också la en liten hälsning till eleverna på varje tallrik.

20130801_185216I vårt galleri kan du se fler bilder ifrån bland annat studentlunchen här>>

FÖRELÄSNINGAR

Vi bjuder också in olika föreläsare till skolan med intressanta föredrag, riktade både mot föräldrar, skolpersonal och elever.


Michael Rangne, överläkare i psykiatri, krönikör i Dagens Juridik mm har hållit en föreläsning om “Arbetsglädje”.
Läs mer om Michael Rangnes föreläsning om “Arbetsglädje” »

Även Peter Währborg, känd stressforskare, har hållit en föreläsning om stress och han gav oss dessutom några handfasta råd i hur man som förälder kan reducera stress och dess konsekvenser hos sina barn/ungdomar.
Läs mer om Peter Währborghs handfasta råd för stressreduktion »

Vill du veta mer om styrelsens arbete, är du välkommen att höra av dig. Gå in under rubriken ”Styrelse” på denna hemsida, eller maila direkt till oss via vår adress mfsl@live.se