Styrelse

STYRELSE LÄSÅRET 2019/2020

Nya medlemmar till styrelsen! Flera av oss avgår på grund av att våra barn tagit studenten och vi behöver nya personer som tar över. Styrelsen träffas knappt en gång per månad. Meningsfullare styrelsearbete finns inte, här får vi möjlighet att vara länken mellan skolledning, föräldrar och elever och hjälpa Södras exceptionellt engagerade elever att genomföra sina projekt och evenemang. Dessutom får man lära känna både rektorer, elevkår och andra föräldrar. Kom med! Maila oss på mfsl@live.se så berättar vi mer eller dyk upp på årsmötet 30 september (se exakt tid och plats under Aktuellt).

Ordinarie ledamöter:

Karin Alexandersson    ordförande
073-262 7870
karinalexandersson@yahoo.com

Lotta Sundell   sekreterare
lotta.sundell@bredband.net

Elin Linnarsson   kassör
elin.linnarsson@gmail.com

Jenny Cohen  ledamot
jenny_cohen@telia.com

Alexandra Anelli  ledamot, Tranströmeransvarig
plexalexandra@hotmail.com

Amalia Årfelt  ledamot
amalia.arfelt@gmail.com

Pedro Ordenes  ledamot
ordenes.pedro@gmail.com

Skolledning:

Gabriella Björk
Christel Mjörnheim
Lena Samuelsson

Carina Rydström

Elevkårsrepresentant:

Thyra Carlsson
thyra.carlsson@gmail.com

Valberedning:
Vakant