Styrelse

STYRELSE LÄSÅRET 2021-2022

Ordinarie ledamöter:
Karin Alexandersson, ordförande
073-262 78 70
karinalexandersson@yahoo.com

Elin Linnarsson, kassör
elin.linnarsson@gmail.com

Pernilla Pettersson Hjelm, sekreterare
pernilla@medflit.se

Lena Heffler, ledamot

Kerstin Ivéus, ledamot

Lilli Bartoi, ledamot

Viktoria Nygren, ledamot

Åsa Hedlund, ledamot

Björn Raunio, suppleant

Anna-Karin Larsson, suppleant

Carola Nygren, suppleant

Skolledningen:

Gabriella Björk

Carina Rydström, t.o.m. ht 2021

Lena Samuelsson

Elevkåren:

Ester Cortes (till cirka mars 2022)

Revisorer:

Carina Norée (ordinarie)
Jenny Cohen (suppleant)

Valberedning:
Vakant