Tranströmer-stipendiater 2020

Tranströmer-stipendiater 2020

2020 års Tranströmerstipendium tilldelas:

Britta Lignell (verkets namn “Diminuendo”)
Alice Maddock (verkets namn “Little Boy”)
Zelda Nilsson Cederberg (verkets namn “Kommer ihåg”)
På bilden syns – från vänster – Britta, Alice och Zelda, och Ingvar (bibliotekarie) samt Alexandra och Karin från MFSL. Stipendiet möjliggörs genom MFSL:s medlemsavgifter samt bidrag från Föreningen Södra Latinare och Norrnässtiftelsen.
Grattis till dessa oerhört duktiga skribenter!