Tranströmer-stipendium

 

Södra Latins Tranströmer-stipendium 2021

Stipendiet ska uppmuntra elever i årskurs två på Södra Latins Gymnasium att på svenska språket, skriftligt, med klarhet, enkelhet och precision formulera tankar, känslor och stämningar.

Tema 2021 – Text inspirerad av en Tranströmerdikt

Årets stipendieansökan ska vara en skönlitterär text i valfri genre och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc – som anknyter till någon av Tomas Tranströmers dikter ”Carillon” eller ”Siesta” – genom en fri tematisk tolkning.

Ansökningsregler

  • Stipendiet kan sökas av varje elev på Södra Latins Gymnasium som går i årskurs två.
  • Varje sökande får skriva och lämna ett bidrag.
  • Bidraget ska vara i eget namn och inte tidigare publicerat.
  • Samarbete är inte tillåtet.
  • Texten ska innehålla mellan 6000 – 8000 tecken inklusive blanksteg.
  • Textens form ska vara skönlitterär.
  • Texten ska på valfritt sätt inspireras av någon av Tranströmers dikter: Carillon, Siesta.
  • Bidragen ska skickas in som text (inte skannat eller pdf) i ett mail till transtromer.son@edu.stockholm.se
  • Texten ska skickas in senast fredagen den 26 februari 2021.
  • Bidragen ska vara försedda med elevens namn, personnummer, klass, mailadress och telefonnummer.

Sedan bidragen prövats mot URKUND och anonymiserats av skolans kansli bedöms de av en jury som utser en eller flera mottagare av årets stipendium. Juryn kan också avstå från att dela ut något stipendium.

Inlämnade bidrag återsänds inte till bidragslämnarna, och Målsmännens Förening på Södra Latin äger rätt att arkivera och publicera de vinnande bidragen.

Årets stipendium delas ut vid en ceremoni i aulan på Södra Latins Gymnasium under våren 2021. Datum för ceremonin meddelas under februari 2021.

Kontakt

Frågor kan ställas till Camilla Svanefjord på skolans kansli, till transtromer.son@edu.stockholm.se eller till Målsmännens Förening på Södra Latin mfsl@live.se .

 

Stipendiet administreras av Målsmännens Förening på Södra Latin och delas ut av en jury bestående av ledamöter från Målsmännens Förening på Södra Latin, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins Gymnasium och Elevkåren. Juryns sammansättning offentliggörs inte före utdelandet av stipendiet.