Tranströmer-stipendium

 

Södra Latins Tranströmer-stipendium 2020

Stipendiet ska uppmuntra elever i årskurs två på Södra Latins Gymnasium att på svenska språket, skriftligt, med klarhet, enkelhet och precision formulera tankar, känslor och stämningar.

Tema 2020 – Text inspirerad av en Tranströmerdikt

Årets stipendieansökan skall vara en skönlitterär text i valfri genre och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc – som anknyter till någon av Tomas Tranströmers dikter – ”Storm”, ”Natttboksblad”, ”C-dur” eller ”Minnena ser mig” – genom en fri tematisk tolkning.

Ansökningsregler

  • Stipendiet kan sökas av varje elev på Södra Latins Gymnasium som går i årskurs två.
  • Varje sökande får skriva och lämna ett bidrag.
  • Bidraget ska vara i eget namn och inte tidigare publicerat.
  • Samarbete är inte tillåtet.
  • Texten ska innehålla mellan 6000 – 9000 tecken inklusive blanksteg.
  • Textens form ska vara skönlitterär.
  • Texten ska på valfritt sätt inspireras av någon av Tranströmers dikter (bilagda nedan): Storm, Nattboksblad, C-dur, Minnena ser mig
  • Bidragen ska skickas in som text (inte skannat eller pdf) i ett mail till transtromer.son@edu.stockholm.se
  • Texten ska skickas in senast fredagen den 21 februari 2020.
  • Bidragen ska vara försedda med elevens namn, personnummer, klass, mailadress och telefonnummer.

Sedan bidragen prövats mot URKUND och anonymiserats av skolans kansli bedöms de av en jury som utser en eller flera mottagare av årets stipendium. Juryn kan också avstå från att dela ut något stipendium. Juryn bedömer texternas innehåll, språk och form.

Inlämnade bidrag återsänds inte till bidragslämnarna, och Målsmännens Förening på Södra Latin äger rätt att arkivera och publicera de vinnande bidragen.

Årets stipendium delas traditionsenligt ut vid en ceremoni i aulan på Södra Latins Gymnasium fredagen den 17 april 2020. OBS! Utdelningen är framskjuten pga rådande läge. Håll utkik efter nytt datum.

Frågor kan ställas till Ingvar Swensson på skolans bibliotek eller till Målsmännens Förening på Södra Latin mfsl@live.se.

Informationsblad finns också att hämta på biblioteket.

Stipendiet administreras av Målsmännens Förening på Södra Latin och delas ut av en jury bestående av ledamöter från Målsmännens Förening på Södra Latin, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins Gymnasium och Elevkåren. Juryns sammansättning offentliggörs inte före utdelandet av stipendiet.

 

Storm

Plötsligt möter vandraren här den gamla

jätteeken, lik en förstenad älg med

milsvid krona framför septemberhavets

svartgröna fästning.

 

Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs-

klasar mognar. Vaken i mörkret hör man

stjärnbilderna stampa i sina spiltor

högt över trädet.

Ur Höstlig skärgård (1954)

 

Nattboksblad

Jag landsteg en majnatt
i ett kyligt månsken
där gräs och blommor var grå
men doften grön.

Jag gled uppför sluttningen
i den färgblinda natten
medan vita stenar
signalerade till månen.

En tidrymd
några minuter lång
femtioåtta år bred.

Och bakom mig
bortom de blyskimrande vattnen
fanns den andra kusten
och de som härskade.

Människor med framtid
i stället för ansikten.

Ur Sorgegondolen (1996)

 

C-dur

När han kom ner på gatan efter kärleksmötet

virvlade snö i luften.

Vintern hade kommit

medan de låg hos varann.

Natten lyste vit.

Han gick fort av glädje.

Hela staden sluttade.

Förbipasserande leenden –

alla log bakom uppfällda kragar.

Det var fritt!

Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro.

Så tyckte han.

 

En musik gjorde sig lös

och gick i yrande snö

med långa steg.

Allting på vandring mot ton C.

En darrande kompass riktad mot C.

En timme ovanför plågorna.

Det var lätt!

Alla log bakom uppfällda kragar.

Ur Den halvfärdiga himlen (1962)

 

Minnena ser mig

En junimorgon då det är för tidigt
att vakna men för sent att somna om.

Jag måste ut i grönskan som är fullsatt
av minnen, och de följer mig med blicken.

De syns inte, de smälter helt ihop
med bakgrunden, perfekta kameleonter.

De är så nära att jag hör dem andas
fast fågelsången är bedövande.

Ur Det vilda torget (1983)