Tranströmer-stipendium

 

Södra Latins Tranströmer-stipendium 2018

Stipendiet ska uppmuntra elever i årskurs 2 på Södra Latins Gymnasium att på svenska språket, skriftligt, med klarhet, enkelhet och precision, formulera tankar, känslor och stämningar.

Tema 2018 – Text inspirerad av en Tranströmerdikt

Årets stipendieansökan skall vara en skönlitterär text i valfri genre och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc – som anknyter till Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar” genom en fri tematisk tolkning, samt genom att använda ett antal av diktens ord.

Ansökningsregler

  • Stipendiet kan sökas av varje elev på Södra Latins Gymnasium som går i årskurs två.
  • Varje sökande får skriva och lämna ett bidrag.
  • Bidraget ska vara i eget namn och inte tidigare publicerat.
  • Samarbete är inte tillåtet.
  • Texten ska innehålla mellan 6000 – 9000 tecken inklusive blanksteg.
  • Formen för texten ska vara skönlitterär.
  • Texten ska på valfritt sätt inspireras av Tranströmers dikt “Romanska bågar”
  • Bidragen ska skickas in som text (inte skannat eller pdf) i ett mail till transtromer.son@stockholm.se
  • Bidragen ska skickas in senast 25 februari 2018.
  • Bidragen ska vara försedda med elevens namn, personnummer, klass, mailadress och telefonnummer.

Sedan bidragen prövats mot URKUND och anonymiserats av skolans kansli bedöms de av en jury som utser en eller flera mottagare av årets stipendium. Juryn kan också avstå från att dela ut något stipendium. Juryn bedömer texternas innehåll, språk och form.

Inlämnade bidrag återsänds inte till bidragslämnarna, och Målsmännens Förening på Södra Latin äger rätt att arkivera och publicera de vinnande bidragen.

Årets stipendium delas traditionsenligt ut vid en ceremoni i aulan på Södra Latins Gymnasium fredagen den 20 april 2018.

Kontakt

Frågor kan ställas till Camilla Svanefjord på skolans kansli, till transtromer.son@stockholm.se eller till Målsmännens Förening på Södra Latin mfsl@live.se.

Informationsblad finns också att hämta på biblioteket.

 

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna

i halvmörkret.

Valv gapade bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig

och viskade genom hela kroppen:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar

och föstes ut på den solsjudande piazzan

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och

Signora Sabatini

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

(1989)