Norrnässtipendiet

Vilka kan söka och vad söker du/ni för?

Föreningar eller enskild elev vid Södra latin kan söka stipendiet för att få ekonomiskt stöd som syftar till att främja fritids- och föreningsverksamheten på skolan.

Enskild elev kan också söka stipendiet när särskilt behov av ekonomiskt stöd föreligger.

Belopp och antal

Beloppen brukar röra sig om 1-3000 kr per stipendium.
Antalet stipendier som delas ut varierar år beroende på såväl avkastningen som ansökningarnas antal och innehåll.

Ansöknings- och beslutsprocess

Elever vid Södra Latin är välkomna att sända in sin ansökan när som helst under året via e-mail till :

roger.fermsjo@stockholm.se, skriv i ärendefältet ”Ansökan Norrnäs” .

Styrelsen i Norrnässtiftelsen beslutar om vilka som får stipendium vid två tillfällen under året – en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Beslut meddelas till samtliga som har sökt.

Frågor om Norrnäs-stiftelsen, kan du ringa ordförande Benny Weinebrandt 0708 – 52 78 50

Historik

Målsmännens Förening vid Södra Latin sålde år 1971 sitt sommarhem, Norrnäs. Norrnässtiftelsen bildades samma år med uppgift att förvalta kapitalet som kom in vid försäljningen samt att fatta beslut om hur mycket av avkastningen som ska delas ut till elever vid Södra Latin.

Styrelsemedlemmar år 2014

Ordförande Benny Weinebrandt, vald av MFSL
Kassör Roger Fermsjö, skolans representant
Ledamot Georg Eggehorn, vald av MFSL
Ledamot Karl Haskel, vald av MFSL
Ledamot Lillemor Larsson, skolans representant
Ledamot Conrad Skogsberg, vald av MFSL
Suppleant Susanne Bergeling, MFSLs representant
Suppleant Anna Raab, skolans representant

Välkommen att ta kontakt med ordföranden Benny Weinebrandt.

Telefon: 0708 – 52 78 50
Mail: benny.weinebrandt@glocalnet.net