Mötestider

 

Styrelsemöten läsåret 2019/2020

2019
tisdag  1/10 årsmöte
torsdag 10/10 (även konstituerande styrelsemöte)
torsdag 7/1
onsdag 4/12
2020
onsdag 15/1
måndag 2/3
torsdag 2/4 – inställd
måndag 11/5
Enligt MFSL:s stadgar är medlemmar i föreningen välkomna att sitta med på styrelsemöten. Vänligen meddela om du ämnar komma, då datum och tid kan ändras med kort varsel, utan att det säkert meddelas här.