Mötestider

Styrelsemöten läsåret 2020/2021

2021

onsdag 13 januari – endast nyhetsbrev

torsdag 18 februari

tisdag 23 mars

tisdag 27 april

tisdag 1 juni

Enligt MFSL:s stadgar är medlemmar i föreningen välkomna att sitta med på styrelsemöten. Vänligen meddela om du ämnar komma, då datum och tid kan ändras med kort varsel, utan att det säkert meddelas här.

2020
onsdag 26 augusti
onsdag 16 september
onsdag 30 september (årsmöte)
torsdag 15 oktober
onsdag 11 november
tisdag 8 december