Mötestider

Styrelsemöten läsåret 2020/2021

2020
onsdag 26 augusti
onsdag 16 september
onsdag 30 september (årsmöte)
torsdag 15 oktober
onsdag 11 november
tisdag 8 december
Enligt MFSL:s stadgar är medlemmar i föreningen välkomna att sitta med på styrelsemöten. Vänligen meddela om du ämnar komma, då datum och tid kan ändras med kort varsel, utan att det säkert meddelas här.