Mötestider

Kommande styrelsemöten läsåret 2021/2022

2021

18 november

15 december

Vårtermin ej bokad.

Enligt MFSL:s stadgar är medlemmar i föreningen välkomna att sitta med på styrelsemöten. Vänligen meddela om du ämnar komma, då datum och tid kan ändras med kort varsel, utan att det säkert meddelas här.