Styrelseledamöter

STYRELSE LÄSÅRET 2020-2021

Ordinarie ledamöter:
Karin Alexandersson, ordförande
073-262 78 70
karinalexandersson@yahoo.com

Elin Linnarsson, kassör
elin.linnarsson@gmail.com

Jenny Cohen sekreterare
jenny_cohen@telia.com

Lena Heffler, ledamot

Amalia Årfelt, ledamot

Sara Gyllestad, ledamot

Carina Noree, ledamot

Marianne Loor, ledamot

Skolledningen:

Gabriella Björk

Carina Rydström

Lena Samuelsson

Elevkåren:

Ester Cortes (till cirka mars 2022)

Revisorer:

Benjamin Malinowsky (ordinarie)

Pelle Enocsson (ordinarie)

Elsa Berlin (suppleant)

Gustav Ramestad (suppleant)

Valberedning:
Thyra Carlsson