Välkommen till Målsmännens förening vid Södra Latin!

 

Södraikon

Under mottot ”TRADITION och GEMENSKAP” vill MFSL:

• Medverka till att skapa en positiv anda på Södra Latin
• Uppmuntra till samförstånd och solidaritet
• Vara en länk mellan skolledning och föräldrar
• Ekonomiskt stödja aktiviteter som främjar elever och elevers gemenskap

Den goda andan, gemenskapen och den öppna attityden är något Södra Latin är känt för, och vi i Målsmännens förening gör vad vi kan för att aktivt bidra till detta. Föreningen är en av de äldsta av sitt slag i Stockholm och bildades 1942. I samarbete med skolan och den fantastiska elevkåren engagerar vi oss i aktuella och viktiga frågor. Tillsammans med er föräldrar kan vi bidra till en god arbetsmiljö för eleverna och ge dem en gymnasietid att minnas.
Föreningen har t.ex. instiftat och administrerar nu Södra Latins Tranströmerstipendium, vi sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen, och bidrar med pengar till föreläsningar och elevaktiviteter. Vi främjar skolans traditioner och ger bidrag till sådant som gynnar eleverna och gör skolan till en trevligare plats. Under förra läsåret beviljades bidrag för så skilda saker som en föreläsning om psykisk ohälsa, tryck av skoltidningen och kårens traditionella elevfrukost. Målsmännens förening har också en nära samverkan med Norrnässtiftelsens styrelse, som sedan 1971 delar ut stipendier till elever på Södra Latin.

Medlemmar är vi som är målsmän till elever på skolan. Du är välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller ring ordförande Karin Alexandersson på 073-262 78 70 om du vill hjälpa till eller har synpunkter och idéer. Du kan även följa oss på Facebook.

Våra möjligheter att bidra till skolan är förstås helt beroende av att vi har medlemmar som skjuter till ett bidrag till föreningen. Medlemsavgiften är 300 kronor per familj och läsår som ni kan betala till vårt plusgiro 19 33 43-1
eller med Swish 123-633 43 95. Medlemsavgifterna kommer till fullo eleverna till godo, styrelsen jobbar ideellt och föreningen har mycket låga omkostnader.

Varför engagera sig som gymnasieförälder? En styrelseledamot reflekterar. Föräldraengagemang

 

 2017-01-18