Välkommen till Målsmännens förening vid Södra Latin!

 

Södraikon

Under mottot ”TRADITION och GEMENSKAP” vill MFSL:

• Medverka till att skapa en positiv anda på Södra Latin
• Uppmuntra till samförstånd och solidaritet
• Vara en länk mellan skolledning och föräldrar
• Ekonomiskt stödja aktiviteter som främjar elever och elevers gemenskap

Vill du ha kontakt med oss, gå in under rubriken ”Styrelse” och hitta namn, mailadresser och telefonnummer, eller använd vår mailadress mfsl@live.se

Medlemsavgiften är 250 kr per familj/läsår. Den är frivillig! Vårt postgiro är 19 33 43-1

Varför engagera sig som gymnasieförälder? En styrelseledamot reflekterar. Föräldraengagemang

 

IMG_3633

 2017-01-18